Toppmeny

Orion


orion

Orion är den centrala databas som gör det möjligt för alla att i realtid nå de fordons- och fordonsdelsdata som krävs för respektive verksamhet. Själva databasen ligger fysiskt på två av varandra oberoende och speglade servrar. Innehållet i databasen (blå etiketter) är exempel på de data som är åtkomliga.

Ut mot omvärlden finns en s k WebService API, en koppling som möjliggör åtkomst med bibehållande av absolut högsta möjliga säkerhet. De gröna etiketterna är exempel på de externa aktörer som når Orion i olika syften, där FENIX 5 är ett av många system som har direkt access till databasen.