Toppmeny

Fenix – systemet för bildemontering

Vår huvudinriktning är utveckling av datasystem för bildemonterare där vårt arbete baseras på gedigen kunskap och branscherfarenhet sedan 1984. Resultatet av detta arbete är Fenix, ett system som idag används av ett 50-tal bildemonteringsföretag i Sverige samt c:a 20 i Norge. Fenix är skrivet med hjälp av ett utvecklingsvertyg som heter OMNIS med den stora fördelen att systemet kan användas på alla datorer med operativsystemen Windows 95/98/ME/XP, Windows 2000, Windows NT, Macintosh 68k, Macintosh X, Linux och Sun. Utvecklingen av Fenix fortgår ständigt med målet att det ska vara ett så användarvänligt och informationsgivande system som möjligt. Därför har vi ett nära samarbete med demonterarna. En utvecklargrupp bestående av ett 15-tal bildemonterare bildades för c:a 5 år sedan och dessa sammanträder regelbundet för att styra utvecklingen av Fenix. PICT0024 Fr.o.m. 010101 ägs Berg & Ström System AB till 55% av 30 st bilskrotare vilket möjliggör en ännu hårdare satsning på vidareutveckling av Fenix. En viktig uppgift med de hårdare krav på lönsamhet, miljöredovisning och producentansvar som kommer. För att kunna utveckla Fenix i den takt som krävs har försäljningen överlåtits till PC-Support AB. PC-Support AB Meteorologvägen 2 555 93 JÖNKÖPING Tel. 036-31 16 92. Kontakta gärna: Lennart Lööf lennart@pcsupport.nu. Berg & Ström System AB, med kontor på landsbygden mellan Motala och Linköping i Östergötland, ansvarar för utveckling av systemet, specialanpassningar och kundsupport. Eftersom kunderna är vitt spridda sker den mesta kontakten och supporten via telefon och internet (fjärrstyrning).
PICT0021 Vår stora erfarenhet av begagnade bildelsbranschen har gett till resultat att även ett par företag som sysslar med nya reservdelar, Genuin Classic Parts och Bildelsgrossisten, köpt specialanpassade datasystem av oss. Ett annat företag som säljer nya reservdelar, PerLage AB, är integrerat i Fenix. Berg & Ström System AB har träffat ett avtal med Volvo för deras bildemonteringar. Hos dem är Fenix anpassat för deras behov av bl.a. artikelnummerhantering och Volvias hämtningsorder. PICT0027 Alla Fenixanvändare har även möjlighet att koppla upp sig direkt mot Bilregistret via Fenix. Denna möjlighet har skett genom ett samarbete med SemaGroup. Vi kallar detta Infobil. En annan möjlighet som kan knytas till Fenix är ett tidsredovisningsprogram, Fentid. Med hjälp av detta program kan man se hur tiden disponeras, hur lång tid det tar att ta bort en del, följa vem som har hanterat delen fram till försäljning och mycket annat. Det är inte bara bildemonterare som använder sig av Fenix. Det finns installerat också hos ett antal traktor-, lastbils- och entreprenadmaskinsskrotar. FENIX – i ständig utveckling.